Työyhteisösovittelijan taitoja tarvitaan tilanteissa, missä aidosti lähdetään ratkomaan asiakasorganisaation konfliktia.  Restoratiivisen sovitteluprosessin  avulla ratkotaan työyhteisön sisäisiä ristiriitoja, minkä kautta lisätään ja vahvistetaan työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palautetaan työrauhaa ja parannetaan työilmapiiriä. Sovittelussa ei ole kyse rankaisusta vaan sovinnosta, mikä on tahdon asia. Sovittelu perustuu vahvasti osapuolten tarpeiden kuulemiseen ja huomioimiseen ja siihen, että osapuolet säilyttävät kasvonsa.