Nautin toimiessani asiakkaalla valmentajan roolissa. Minulle valmentajana toimiminen tarkoittaa vuorovaikutuksellista, osallistavaa tilaisuutta / tilaisuuksien sarjaa, missä halutaan kehittää asiakasorganisaation ja sen työntekijöiden jotain ennalta sovittua osa-aluetta. Tällaisia osa-alueita ovat mm:

  • Prosessiajattelun kehittäminen organisaation toiminnan virtaviivaistamisessa
  • Itsensä johtamisen kehittäminen nykypäivän haasteiden kohtaamisessa. Tämän päivän (työ)elämä edellyttää yhä parempaa itsensä johtamisen taitoa. Jokainen, ihan jokainen joutuu ottamaan aiempaa suurempaa vastuuta työstään, ja itsestään. Itsensä johtamisen valmennus perustuu logoterapeuttiseen lähestymistapaan ja ajatteluun.
  • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen. MLP:n vahvat tuotteet (kts. mlp.fi),  etunenässä Everything DiSC® auttavat ymmärtämään erilaisuuttamme. Arjen vuorovaikutusongelmat ovat usein haasteita erilaisuutemme äärellä.  Kun erilaisuus osataan pukea sanoiksi, ymmärrys kasvaa, toiminta sujuvoituu – ja tuottavuus kasvaa.