Nautin työnohjaajana toimimisesta.Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen (www.suomentyonohjaajat.fi). Työnohjaajana toimiessani työni juuressa olevia perusajatuksia ovat:

  • Työnohjaus on asiakasta varten. Tällöin asiakas itse tietää, mihin hän työnohjausta tarvitsee.
  • Työnohjaajana en neuvo enkä opeta. Sitä vastoin uskon, että vastaukset asiakasta askarruttaviin asioihin on asiakkaalla itsellään. Kuljen asiakkaan kanssa matkaa, joka johtaa noiden oivallusten ja vastausten äärelle.
  • Työskentelyn ytimessä ovat asiakkaan tarinan aito kuunteleminen ja kunnioittaminen. Työhön liittyvien arvojen ja tarkoitusten pohdinta kulkee ohjaustyössä mukana.